OSI modell

Az OSI egy hét rétegű modell, amely a számítógépek kommunikációjához szükséges hálózati protokollt határozza meg. Ez egy referenciamodell.

 

A hét réteg a következő:

 

1. Fizikai réteg (physical layer)

A fizikai réteg feladata a bitek továbbítása a kommunikációs csatornán, azaz hogy az elküldött 1-es jel a másik oldalon is 1-es legyen.

 

2. Adatkapcsolati réteg (data link layer)

A csatorna adategységei a keretek. Feladata a hibamentes átvitel az eszközök között, a hibás, zavart átviteli vonalat hibamentessé alakítja a kommunikáció ideje alatt. Az adatokat adatkeretekre tördeli, továbbítja, nyugtázza, hibamentesen célba juttatja, forgalomszabályozást és hibajavítást végez.

 

3. Hálózati réteg

A csatorna adategységei a csomagok.A réteg feladata az útvonalválasztás, az eltérő hálózatokban protokoll átalakítást, fregmentálást végez. Vezérli a kommunikációs alhálózatok működését. Ez az utolső réteg ami ismeri a hálózat topológiáját. A szállítási réteg felé nyújt szolgálatot, ennek függetlennek kell lennie az alhálózat kialakításától. továbbá eltakarja az alhálózatok típusát, számát, felépítését. Egységes címzési rendszere van, forgalomszabályzást, forgalomirányítást, torlódásvezérlést végez.

 

4. Szállítási réteg (transport layer)

A csatorna adategységei a TPDU azaz a Transport Protocol Data Unit-ok. Feladata a két végpontban lévő hibamentes adatátvitel biztosítása. Felépíti, lebontja az összekottetést, sorrendbe állítja a csomagokat. Több feladat működése esetén meghatározza melyik üzenet melyik folyamathoz tartozik. A hálózattól függetlenül gazdaságos adatszállítást végez a két eszköz között.

 

5. Viszonyréteg (session layer)

A csatorna adategységei a SPDU azaz a Session Protocol Data Unit-ok. Feladata a logikai kapcsolat felépítése, és bontása, párbeszéd irányítása, vezérjel kezelés, szinkronizációs feladatok elvégzése. A réteg segítségével a két gép felhasználói kapcsolatot létesít egymással, állományokat lehet mozgatni az eszközök között.

 

6. Megjelenítési réteg (presentation layer)

A réteg adategységei a PPDU azaz a Presentation Protocol Data Unit-ok. A réteg az információ szemantikájával és szintaktikájával foglalkozik. Ez a réteg megváltoztatja az üzenet tartalmát, rejtjelez, kódcserét végez, tömörít.

 

7. Alkalmazási réteg (application layer)

Az adategységek a APDU-k, azaz a Application Protocol Data Unit-ok. Szolgáltatásokat tartalmaz, levelezés, fájlok másolása, virtuálís terminálok. Ez a réteg virtuális terminál szoftvereket tartalmaz, ezeknek az elvén oldják meg a protokollok által összekötött alkalmazások működését.